Hiren’s BootCD 10.6

Hiren’s BootCD 10.6 (HBCD) là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, đo hiệu năng hệ thống, sao chép đĩa và công cụ hình ảnh, công cụ phục hồi dữ liệu, công cụ MBR , công cụ BIOS, và nhiều công cụ khác giúp sửa các lỗi khác nhau của máy tính. Nó là CD có khả năng Boot, do đó nó có thể rất hữu dụng ngay cả khi hệ điều hành chính không thể khởi động.

Do vấn đề bản quyền phần mềm mà các bản Hiren’s BootCD gần đây đã bị lược bớt nhiều tiện ích mà các bạn vẫn hay dùng như: Norton Ghost, Acronis Disk Director, Acronis True Image, v.v..,chính vì vậy các bản Hiren’s BootCD “đời cũ” như Hiren’s BootCD 10.6 rất được nhiều người tin dùng bởi nó có đầy đủ những ứng dụng mạnh mẽ và hữu ích.ngoài ra với Dung lượng nhỏ gọn chỉ : 269,99 MB sẽ giúp bạn đưa vào usb gọn gàng.
Với mini windows XP và mini linux cùng các tiện ích như Công cụ kiểm tra, Công cụ bảo mật/Encryption, Công cụ Registry ,Công cụ phục hồi, Công cụ Mật khẩu, Công cụ Hard Disk và Các công cụ khác sẽ giúp bạn trải nghiệm sức mạnh thực sự của bộ cd cứu hộ này

Danh mục của Hiren’s Boot 10.6

Antivirus Tools

 • ComboFix (2606): Designed to cleanup malware infections and restore settings modified by malware (Windows Freeware).
 • CWShredder 2.19: Popular CoolWebSearch Trojan Remover tool (Windows Freeware).
 • Dr.Web CureIt! Antivirus (2606): A free standalone anti-virus and anti-spyware on-demand scanner (Windows Freeware).
 • GMER 1.0.15: Hidden services, hidden registry, hidden file scanner, Rootkit Detector and Remover (Windows Freeware).
 • Malwarebytes’ Anti-Malware 1.46 (2606): Anti-malware application that can thoroughly remove even the most advanced malware. (Windows Freeware).
 • RootkitRevealer 1.7.1: Rootkit Revealer is an advanced patent-pending root kit detection utility. (Windows Freeware).
 • SmitFraudFix 2.424: This removes Some of the popular Desktop Hijack malware (Windows Freeware).
 • Spybot Search & Destroy 1.6.2 (2606): Application to scan for spyware, adware, hijackers and other malicious software. (Windows Freeware).
 • SpywareBlaster 4.3 (2606): Prevent the installation of spyware and other potentially unwanted software. (Windows Freeware).
 • SuperAntispyware 4.39.1002 (2606): Remove Malware, Rootkits, Spyware, Adware, Worms, Parasites (a must have tool) (Windows Freeware).

Archivers

 • 7-Zip 9.15b: File archiver with a high compression ratio Supports 7z, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, FAT, GZ, GZIP, HFS, IMA, IMG, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, TAR, UDF, VHD, WIM, XAR, XZ, ZIP and Z formats (Windows Freeware).
 • EasyUHA 1.0: GUI Tool to create and extract UHA Archives (Windows Freeware).

Backup Tools

 • Acronis True Image 8.1.945: Create an exact disk image for complete system backup and disk cloning. (Dos Commercial).
 • COPYR.DMA Build013: A Tool for making copies of hard disks with bad sectors (Dos Freeware).
 • Double Driver 3.0: Driver Backup and Restore tool (Windows Freeware).
 • Drive SnapShot 1.40: Creates an exact Disk Image of your system into a file while windows is running. (Windows Shareware).
 • DriveImageXML 2.14: Backup any drive/partition to an image file, even if the drive is currently in use (Windows Freeware).
 • DriverBackup! 1.0.3: Another handy tool to backup drivers (Windows Freeware).
 • FastCopy 2.01: The Fastest Copy/Delete Software on Windows (Windows Freeware).
 • G4L Ghost 4 Linux 0.33a: A hard disk and partition imaging and cloning tool similar to Norton Ghost (Linux Freeware).
 • GImageX 2.0.17: ImageX is used to backup/restore WIM images for Windows XP/Vista and Windows 7 (Windows Freeware).
 • InfraRecorder 0.50: An Open source CD/DVD burning software, also create/burn .iso images (Windows Freeware).
 • Norton Ghost 11.5.1: A hard drive disk imaging utility for Windows which supports Network/USB/SCSI (Windows/Dos Commercial).
 • Partition Image: PartImage 0.6.9: Supported filesystem includes Ext2, Ext3, Reiserfs, HFS, HPFS, JFS, Xfs, UFS, Fat16, Fat32 and NTFS. (Linux Freeware).
 • Partition Saving 3.80: A tool to backup/restore partitions. (SavePart.exe) (Windows/Dos Freeware).
 • RegBak 1.0: A light-weight and simple utility to create backups of Windows registry files (Windows Freeware).
 • SelfImage 1.2.1.92: To create image files of any mounted or unmounted hard disk partition. (Windows Freeware).
 • Smart Driver Backup 2.12: Easy backup of your Windows device drivers (also works from PE) (Windows Freeware).
 • WhitSoft File Splitter 4.5a: A Small File Split-Join Tool (Windows Freeware).

BIOS / CMOS Tools

 • !BIOS 3.20: A powerfull utility for bios and cmos (Dos Freeware).
 • Award DMI Configuration Utility 2.43: DMI Configuration utility for modifying/viewing the MIDF contents. (Dos Freeware).
 • BIOS Cracker 5.0: BIOS password remover (cmospwd) (Dos Freeware).
 • BIOS Utility 1.35.0: BIOS Informations, password, beep codes and more. (Dos Freeware).
 • CMOS 0.93: CMOS Save / Restore Tool (Dos Freeware).
 • DISKMAN4: A powerful all in one utility (Windows/Dos Freeware).
 • Kill CMOS: A tiny utility to wipe cmos (Dos Freeware).
 • UniFlash 1.40: Bios flash utility (Dos Freeware).

Browsers / File Managers

 • 7-Zip File Manager: 7-Zip is a popular open source file archiver designed for Microsoft Windows (Windows Freeware).
 • Dos Command Center 5.1: Classic dos-based file manager. (Dos Freeware).
 • Dos Navigator 6.4.0: Dos File Manager, Norton Commander clone but has much more features. (Dos Freeware).
 • Explore2fs 1.08b: GUI explorer tool for accessing linux ext2 and ext3 filesystems under windows (Windows Freeware).
 • FastLynx 2.0: Dos file manager with Pc to Pc file transfer capability (Dos Freeware).
 • File Maven 3.5: An advanced Dos file manager with high speed PC-to-PC file transfers via serial or parallel cable (Dos Freeware).
 • File Wizard 1.35: A file manager – Colored files, drag and drop copy, move, delete etc. (Dos Freeware).
 • Mini Windows 98: Can run from Ram Drive, with ntfs support, 7-Zip, Disk Defragmenter, Notepad / RichText Editor, Image Viewer, .avi .mpg .divx .xvid Movie Player, etc… (Windows Commercial).
 • Mini Windows Xp: Portable Windows Xp that runs from CD/USB/Ram Drive, with Network and SATA support (Windows Commercial).
 • Opera Web Browser 9.27: One of the fastest, smallest and smartest full-featured web browser (Windows Freeware).
 • Total Commander 7.55: A file manager similar to the Windows Explorer features side-by-side file-browsing panes, built-in FTP, archive management, file search/compare/synchronize and more. (Windows Shareware).
 • Volkov Commander 4.99: Dos File Manager with LongFileName/ntfs support (Similar to Norton Commander) (Dos Freeware).

Cleaners

 • CCleaner 2.33.1184: Crap Cleaner is a freeware system optimization and privacy tool (Windows Freeware).
 • CleanUp! 4.5.2: Removes junk files from all user profiles that accumulate over time and litter your hard drive (Windows Freeware).
 • Data Shredder 1.0: A tool to Erase disk and files (also wipe free space) securely (Windows Freeware).
 • Delete Doctor 2.2: Delete Files that are hard to delete, Option to delete on reboot or via UNC Name (Windows Freeware).
 • MyUninstaller 1.65: Alternative to the standard add / remove control panel module (Windows Freeware).
 • SpaceMonger 1.4: Keeping track of the free space on your computer (Windows Freeware).
 • WinDirStat 1.1.2.80: A disk usage statistics viewer and cleanup tool for Windows. (Windows Freeware).

Editors / Viewers

 • HxD 1.7.7.0: Hex Editor provides tools to inspect and edit files, main memory, disks/disk images (Windows Freeware).
 • IrfanView 4.27: A free Image Viewer/Editor/Converter and Optimizer (Windows Freeware).
 • SumatraPDF 1.1: A free, open source, lightweight PDF Reader for Microsoft Windows (Windows Freeware).

FileSystems Tools

 • AlternateStreamView 1.12: View/Copy/Delete hidden NTFS Alternate Data Streams (Windows Freeware).
 • EditBINI 1.01: To Edit boot.ini on NTFS Partition (Dos Freeware).
 • FileDisk Mount Tool 25: To mount ISO/BIN/NRG/MDF/IMA images on windows. (Windows Freeware).
 • NewSID 4.10: Utility that changes the security ID (SID) for Windows NT, 2000 and XP (Windows Freeware).
 • NTFS Access 2.1: Set NTFS permissions recursively and full access rights to a folder/file owner (Windows Freeware).
 • NTFS Dos 3.02: To access ntfs partitions from Dos (Dos Freeware).
 • NTFS Dos Pro 5.0: To access ntfs partitions from Dos (Dos Commercial).
 • NTFS4Dos 1.9: To access ntfs partitions from Dos (Dos Freeware).
 • Paragon Mount Everything 3.0: To access NTFS, Ext2FS, Ext3FS partitions from dos (Dos Commercial).
 • Virtual Floppy Drive 2.1: Enables you to create and mount a virtual floppy drive on your NT/2000/XP/Vista (Windows Freeware).

Hard Disk Tools

 • Active Kill Disk 4.1.2393: Securely overwrites and destroys all data on physical drive. (Dos Freeware).
 • Darik’s Boot and Nuke (DBAN) 1.0.7: Completely deletes the contents of any hard disk it can detect (Linux Freeware).
 • ExcelStor’s ESTest 4.50: ExcelStor hard disk diagnostic utility (Dos Freeware).
 • Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00: To check IDE drives for possible defects/problems (Dos Freeware).
 • Fujitsu IDE Low Level Format 1.0: Low Level Format Tool (Dos Freeware).
 • Gateway GwScan 5.12: Gateway hard drive diagnostic utility (Dos Freeware).
 • Hard Disk Sentinel 1.00.5: Hard Disk health, performance and temperature monitoring tool. (Dos Freeware).
 • HDAT2 4.53: Main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices (Dos Freeware).
 • HDD Erase 4.0: Secure erase using a special feature built into most newer hard drives (Dos Freeware).
 • HDD Regenerator 1.71: to recover a bad hard drive (Dos Commercial).
 • IBM Hitachi Drive Fitness Test 4.16: Quickly and reliably tests SCSI, IDE and SATA drives (Dos Freeware).
 • IBM Hitachi Feature Tool 2.15: Allows you to control some of the features of the the HDD (Dos Freeware).
 • Maxtor amset utility 4.0: Utility for changing Acoustic Management on the hard drives (Dos Freeware).
 • Maxtor Low Level Formatter 1.1: Maxtor’s Low Level Format Utility works on any harddrive (Dos Freeware).
 • Maxtor PowerMax 4.23: Designed to perform diagnostic read/write verifications on Maxtor/Quantum hard drives (Dos Freeware).
 • MHDD 4.6: Precise diagnostic of the mechanical part of a drive, perform Low-level format, Bad Sector Sepair, access raw sectors, manage S.M.A.R.T. (SMART) and other drive parameters such as acoustic management, security, Host Protected Area, etc. (Dos Freeware).
 • Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28: To diagnose the disk when suspected to have failures (Dos Freeware).
 • Samsung ESTOOL 3.00g: Drive Diagnostic, Automatic Acoustic Management, Enable/Disable SMART etc (Dos Freeware).
 • Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10: The Drive Diagnostic Utility (Dos Freeware).
 • SeaTools for Dos: GUI 2.20 Text 1.10 versions to test Seagate or Maxtor Parallel ATA (PATA and IDE) and Serial ATA (SATA) interface disc drives (Dos Freeware).
 • SmartUDM 2.00: Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer. (Dos Freeware).
 • Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b: Toshiba hard drive diagnostic utility (Dos Freeware).
 • Victoria 3.33e and 3.52rus: A freeware program for low-level HDD diagnostics (Dos Freeware).
 • ViVard 1.0: HDD low-level diagnostics, Surface test with remap, SMART-attributes etc. (Dos Freeware).
 • WDClear 1.30: Restore/Erases the drive back to a factory condition (Dos Freeware).
 • Western Digital Data Lifeguard Tools 11.2: For the installation of Western Digital EIDE Hard Drives (Dos Freeware).
 • Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f: To quickly and efficiently verify the status of the drive (Dos Freeware).

MBR (Master Boot Record) Tools

 • Boot Partition 2.60: Add Partition in the Windows NT/2000/XP Multi-boot loader (Dos Freeware).
 • BootFix Utility: Run this utility if you get ‘Invalid system disk’ (Dos Freeware).
 • BootICE 0.78: A boot sector manipulation utility (Windows Freeware).
 • BootSect 6.0.6: Boot Sector Manipulation Tool, This tool replaces FixFAT.exe and FixNTFS.exe (Windows Freeware).
 • DiskMan 4.2: All in one tool for cmos, bios, bootrecord and more (Windows/Dos Freeware).
 • Grub4Dos installer 1.1: An universal boot loader GRUB for DOS installer (Windows Freeware).
 • HDHacker 1.4: Load/Save/View MBR and BootSector from a physical/logical drive (Windows Freeware).
 • MBR SAVE / RESTORE 2.1: BootSave and BootRest tools to save / restore MBR (Dos Freeware).
 • MBR Utility 1.05: To manipulate a drive’s master boot record (MBR) via the command line (Windows/Dos Freeware).
 • MbrFix 1.3: To backup, restore, fix the boot code in the MBR (Windows/Dos Freeware).
 • MBRTool 2.3.200: Backup, verify, restore, edit, refresh, remove, display, re-write… (Dos Freeware).
 • MBRWizard 3.0.48: Directly update and modify the MBR (Master Boot Record) (Windows/Dos Freeware).
 • MBRWork 1.08: A utility to perform some common and uncommon MBR functions (Dos Freeware).
 • Smart Boot Manager 3.7.1: A multi boot manager (Dos Freeware).

MultiMedia Tools

 • MpxPlay 1.56: A small Music Player for dos (Dos Freeware).
 • Picture Viewer 1.94: Picture viewer for dos, supports more then 40 filetypes. (Dos Freeware).
 • QuickView Pro 2.58: Movie viewer for dos, supports many format including divx. (Dos Freeware).

Ms Dos Tools

 • 1394 Firewire Support: 1394 Firewire Drivers for Dos (Dos Freeware).
 • ASUSTeK USB Driver 3: ASUS USB CD-ROM Device Driver Version 1.00 (Dos Freeware).
 • Collection of dos utilities: extract.exe, pkzip.exe, pkunzip.exe, lha.exe, gzip.exe, uharcd.exe, imgExtrc.exe, xcopy.exe, diskcopy.com, mouse.com, undelete.com, edit.com, fdisk.exe, fdisk2.exe, fdisk3.exe, lf.exe, delpart.exe, wipe.com, zap.com, format.com, deltree.exe, more.com, find.exe, hex.exe, debug.exe, split.exe, mem.exe, attrib.com, sys.com, smartdrv.exe, xmsdsk.exe, killer.exe, share.exe, scandisk.exe, scanreg.exe, guest.exe, doskey.exe, duse.exe, move.exe, setver.exe, intersvr.exe, interlnk.exe, loadlin.exe, lfndos.exe, doslfn.com (Dos Commercial).
 • Interlnk support at COM1/LPT1: To access another computer from COM/LPT port (Dos Freeware).
 • SATA Support: SATA Driver (gcdrom.sys) and JMicron JMB361 (xcdrom.sys) for Dos (Dos Freeware).
 • SCSI Support: SCSI Drivers for Dos (Dos Freeware).
 • Universal USB Driver 2: Panasonic v2.20 ASPI Manager for USB mass storage (Dos Freeware).
 • USB CD-Rom Driver 1: Standard usb_cd.sys driver for cd drive (Dos Freeware).

Network Tools

 • Angry IP Scanner 2.21: Scan IP addresses in any range as well as any their ports (Windows Freeware).
 • CurrPorts 1.81: Displays the list of all currently opened TCP and UDP ports on your computer (Windows Freeware).
 • Network Password Recovery 1.24: Recover Windows XP/Vista network passwords (Credentials file) (Windows Freeware).
 • TCPView 2.54: Lists TCP and UDP endpoints, including the Local/Remote addresses of TCP connections (Windows Freeware).
 • Winsock 2 Fix for 9x: To fix corrupted Winsock2 information by poorly written Internet programs (Windows Freeware).
 • XP TCP/IP Repair 1.0: Repair your Windows XP Winsock and TCP/IP registry errors (Windows Freeware).

Optimizers

 • Defraggler 1.20.201: To defrag your entire hard drive or individual files (Windows Freeware).
 • JkDefrag 3.36: Free disk defragment and optimize utility for Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7 (Windows Freeware).
 • NT Registry Optimizer 1.1j: Registry Optimization for Windows NT/2000/2003/XP/Vista (Windows Freeware).
 • PageDfrg 2.32: System file Defragmenter For NT/2k/XP (Windows Freeware).

Other Tools

 • Bulk Rename Utility 2.7.1.2: Rename multiple files, change timestamps and rename using EXIF data with the click of a button. (Windows Freeware).
 • Fix NTLDR is missing: Fix “NTLDR is missing, Press any key to restart” for Windows Xp (Dos Freeware).
 • Mini Linux: Recovery is Possible Linux (RIPLinux 9.8) contains aria2, cdrtools, curl, ddrescue, dump/restore, emelfm2, epdfview, extundelete, fsarchiver, grub2, hdparm, isomaster, lftp, lynx, lzip, mtpaint, ntfs-3g, openssh, partclone, partimage, pccmoscleaner, pcdiskeraser, pcloginnow, pcregedit, pidgin, qemu, reiserfsck, safecopy, smbclient, xfburn, xterm and more (Linux Freeware).
 • SearchMyFiles 1.47: Alternative to ‘Search For Files And Folders’ module of Windows + Duplicates Search (Windows Freeware).
 • Universal TCP/IP Network 6.5: MSDOS Network Client to connect via TCP/IP to a Microsoft based network. The network can either be a peer-to-peer or a server based network, it contains 98 different network card drivers (Dos Freeware).

Partition Tools

 • Acronis Disk Director 10.0.2160: Popular disk management functions in a single suite (Dos Commercial).
 • eXtended Fdisk 0.9.3: XFDISK allows easy partition creation and edition (Dos Freeware).
 • Fat32 Formatter GUI 1.01: Windows XP cannot format a volume bigger than 32GB with FAT32 (Windows Freeware).
 • GParted Partition Editor 0.6.0b2: To create, copy, paste, delete, hide, resize or move partitions without losing data (Linux Freeware).
 • Paragon Partition Manager 7.0.1274: Universal tool for partitions (Dos Commercial).
 • Partition Table Editor 8.0: Partition Table and Boot Record Editor (Dos Freeware).
 • Partition Wizard Home Edition 5.0: Free Partition Magic Alternative, Partition Resize/Move/Copy/Create/Delete/Format/Convert, Explore, etc. (Windows Freeware).
 • Ranish Partition Manager 2.44: A boot manager and hard disk partitioner. (Dos Freeware).
 • Smart Fdisk 2.05: A simple harddisk partition manager (Dos Freeware).
 • SPecial Fdisk 2000.03v: SPFDISK a partition tool. (Dos Freeware).
 • Super Fdisk 1.0: Create, delete, format partitions drives without destroying data. (Dos Freeware).
 • The Partition Resizer 1.3.4: Move and resize your partitions in one step and more. (Dos Freeware).
 • USB Format Tool: Format/make bootable any USB flash drive to FAT, FAT32, or NTFS partition. (Windows Freeware).

Password Tools

 • Active Password Changer 3.0.420: To Reset User Password on windows NT/2000/XP/2003/Vista (FAT/NTFS) (Dos Commercial).
 • Asterisk Logger 1.04: Reveal passwords hidden behind asterisk characters. (Windows Freeware).
 • ATAPWD 1.2: Hard Disk Password Utility (Dos Freeware).
 • Content Advisor Password Remover 1.01: It Removes Content Advisor Password from Internet Explorer (Windows Freeware).
 • Kon-Boot 1.1: To bypass Login Password of Windows (32bit, any password) and Linux (kon-usr) (Linux Freeware).
 • LicenseCrawler 0.0.42: Find the license keys and serial numbers of your programs (Windows Freeware).
 • Mail PassView 1.55: Recovers mail passwords of Outlook Express, MS Outlook, IncrediMail, Eudora, etc. (Windows Freeware).
 • MessenPass 1.30: A password recovery tool that reveals the passwords of several instant messangers (Windows Freeware).
 • NTPWD: Utility to reset windows NT/2000/XP administrator/user password. (Dos Freeware).
 • Offline NT Password Changer 2008-08-02: Utility to reset/unlock windows NT/2000/XP/Vista/7 administrator/user password. (Linux Freeware).
 • Password Renew 1.1: Utility to (re)set windows passwords (Windows Freeware).
 • ProduKey 1.41: Recovers lost the product key of your Windows/Office (Windows Freeware).
 • PST (Outlook) Password Recovery 1.12: Small utility that recovers lost password of Outlook .PST (Personal Folders) file (Windows Freeware).
 • WindowsGate 1.1: Enables/Disables Windows logon password validation (Windows Freeware).
 • WinKeyFinder 1.73: Allows you to View and Change Windows XP/2003 Product Keys, backup and restore activation related files, backup Microsoft Office 97, 2000 SP2, XP/2003 keys etc. (Windows Freeware).
 • WirelessKeyView 1.34: Recovers all wireless network keys (WEP/WPA) stored in your computer by WZC (Windows Freeware).
 • XP Key Reader 2.7: Can decode the XP-key on Local or Remote systems (Windows Freeware).

Process Tools

 • Dependency Walker 2.2: Checks for missing/invalid DLL/modules/functions for any exe/dll/ocx/sys. (Windows Freeware).
 • IB Process Manager 1.04: A little process manager for 9x/2k, shows dll info etc. (Windows Freeware).
 • OpenedFilesView 1.46: View opened/locked files in your system, sharing violation issues (Windows Freeware).
 • Pocket KillBox 2.0.0.978: Can be used to get rid of files that stubbornly refuse to allow you to delete them (Windows Freeware).
 • Process Explorer 12.04: Shows you information about which handles and DLLs processes have opened or loaded (Windows Freeware).
 • Process Monitor 2.91: To monitor real-time file system, Registry and process/thread activity, This tool replaces Filemon and Regmon (Windows Freeware).
 • ProcessActivityView 1.11: Detailed process access information read/write/opened files etc (Windows Freeware).
 • Unlocker 1.8.9: This tool can delete file/folder when you get this message: Cannot delete file: Access is denied, The file is in use by another program etc. (Windows Freeware).

RAM (Memory) Testing Tools

 • MemTest 1.0: a Memory Testing Tool (Windows Freeware).
 • Memtest86+ 4.10: PC Memory Test (Linux Freeware).
 • Video Memory Stress Test 1.7.116: A tool to thoroughly test your video RAM for errors and faults (Windows Freeware).
 • Windows Memory Diagnostic: A RAM Test tool (Windows Freeware).

Recovery Tools

 • Active Partition Recovery 3.0: To Recover a Deleted partition. (Dos Commercial).
 • Active Undelete 5.5: A tool to recover deleted files (Windows Commercial).
 • DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100: An excellent data recovery software. (Dos Commercial).
 • GetDataBack for FAT/NTFS 4.0: Data recovery software for FAT/NTFS file systems (Windows Commercial).
 • Partition Find and Mount 2.31: Partition Find and Mount software is designed to find lost or deleted partitions (Windows Freeware).
 • PartitionRecovery 1.0: A freeware tool to recover accidentally deleted partitions (Windows Freeware).
 • PhotoRec 6.12b: Tool to Recover File and pictures from Dos/Windows/Linux (Windows/Dos Freeware).
 • Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64: Another excellent data recovery software with many other options. (Dos Commercial).
 • Recuva 1.37.488: Restore deleted files from Hard Drive, Digital Camera Memory Card, usb mp3 player… (Windows Freeware).
 • Restoration 3.2.13: A tool to recover deleted files (Windows Freeware).
 • Smart Partition Recovery 3.3: Find Lost NTFS partitions and restore them back. (Windows Freeware).
 • SoftPerfect File Recovery 1.2: To restore accidentally deleted files from hard drive, USB flash drives, CF and SD memory cards (Windows Freeware).
 • TestDisk 6.12b: Tool to check and undelete partition from Dos/Windows/Linux (Windows/Dos Freeware).
 • Unstoppable Copier 4.4: Allows you to copy files from disks with problems such as bad sectors, scratches or that just give errors when reading data. (Windows Freeware).

Registry Tools

 • ERUNT 1.1j: The Emergency Recovery Utility NT Registry Backup and Restore for Windows NT/2000/2003/XP (Windows Freeware).
 • Fix HDC: Fix the Hard Drive Controller when replacing your motherboard on an XP system (Windows Freeware).
 • Glary Registry Repair 3.3.0.852: An advanced registry cleaner that allows you to safely scan, clean, and repair registry problems (Windows Freeware).
 • RegFromApp 1.21: Monitors/exports the Registry changes made by the selected application. (Windows Freeware).
 • Registry Editor PE 0.9c: Easy editing of remote registry hives and user profiles (Windows Freeware).
 • Registry Restore Wizard 1.0.4: Restores a corrupted system registry from Xp System Restore (Windows Freeware).
 • Registry Viewer 4.2: Registry Viewer/Editor for Win9x/Me/NT/2K/XP (Dos Freeware).
 • RegScanner 1.82: Tool to find/search in the Registry of Windows (Windows Freeware).
 • RegShot 1.8.2: A registry compare utility that allows you to quickly take a snapshot of your registry and then compare it with a second one: done after doing system changes or installing a new software product (Windows Freeware).

Remote Control Tools

 • TeamViewer 1.85: Access any remote computer via Internet just like sitting in front of it, even through firewalls. (Windows Freeware).
 • TightVNC 1.3.10: Cross-platform Remote Desktop Software to view/control remote pc with mouse and keyboard (Windows Freeware).

Security Tools

 • DiskCryptor 0.9: High speed disk encryption tool to encrypt all disk/partitions, including the system partition encryption support (Windows Freeware).
 • TrueCrypt 6.3a: On-the-fly Linux/Windows disk encryption tool, can create a virtual encrypted disk within a file and mount it as a real disk, can also encrypt an entire HDD/Partition/USB Drive (Windows Freeware).

Startup Tools

 • Autoruns 10.01: Displays All the entries from startup folder, Run, RunOnce, and other Registry keys, Explorer shell extensions,toolbars, browser helper objects, Winlogon notifications, auto-start services, Scheduled Tasks, Winsock, LSA Providers, Remove Drivers and much more which helps to remove nasty spyware/adware and viruses. (Windows Freeware).
 • HijackThis 2.0.4: A general homepage hijackers detector and remover and more (Windows Freeware).
 • Silent Runners Revision 61: A free script that helps detect spyware, malware and adware in the startup process (Windows Freeware).
 • Startup Control Panel 2.8: A tool to edit startup programs (Windows Freeware).
 • Startup Monitor 1.02: It notifies you when any program registers itself to run at system startup (Windows Freeware).

System Information Tools

 • Astra 5.46: Advanced System info Tool and Reporting Assistant (Dos Freeware).
 • BlueScreenView 1.26: Scans minidump files for BSOD (blue screen of death) crash information (Windows Freeware).
 • CPU Identification utility 1.18: Detailed information on CPU (CHKCPU.EXE) (Dos Freeware).
 • CPU-Z 1.54: It gathers information on some of the main devices of your system (Windows Freeware).
 • CTIA CPU Information 2.7: Another CPU information tool (Dos Freeware).
 • Drive Temperature 1.0: Hard Disk Drive temperature meter (Windows Freeware).
 • GPU-Z 0.4.3: A lightweight utility designed to give you all information about your video card and GPU (Windows Freeware).
 • HDTune 2.55: Hard disk benchmarking and information tool. (Windows Freeware).
 • HWiNFO 5.5.0: S powerful system information utility (Dos Freeware).
 • Navratil Software System Information 0.60.38: High-end professional system information tool (Dos Freeware).
 • PC Wizard 2010.1.94: Powerful system information/benchmark utility designed especially for detection of hardware. (Windows Freeware).
 • PCI 32 Sniffer 1.4 (2606): Device information tool (similar to unknown devices) (Windows Freeware).
 • PCI and AGP info Tool (2606): The PCI System information & Exploration tool. (Dos Freeware).
 • SIW 2010.0428: Gathers detailed information about your system properties and settings. (Windows Freeware).
 • Speccy 1.02.156: An advanced System Information tool for your PC (Windows Freeware).
 • SysChk 2.46: Find out exactly what is under the hood of your PC (Dos Freeware).
 • System Analyser 5.3w: View extensive information about your hardware (Dos Freeware).
 • UnknownDevices 1.4.20 (2606): Helps you find what those unknown devices in Device Manager really are (Windows Freeware).
 • Update Checker 1.037: Scans your computer for installed software and checks for newer releases on FileHippo (Windows Freeware).
 • USBDeview 1.70: View/Uninstall all installed/connected USB devices on your system (Windows Freeware).

Testing Tools

 • Bart’s Stuff Test 5.1.4: Long term heavy stress testing storage devices (Windows Freeware).
 • CPU/Video/Disk Performance Test 5.7: a tool to test cpu, video, and disk (Dos Freeware).
 • Disk Speed 1.0: Hard Disk Drive Speed Testing Tool (Windows Freeware).
 • H2testw 1.4: Check your USB Flash memory cards, internal/external hard drives and network drives for errors with this tool (Windows Freeware).
 • HDD Scan 3.2: HDDScan is a Low-level HDD diagnostic tool, it scans surface find bad sectors etc. (Windows Freeware).
 • IsMyLcdOK (Monitor Test) 1.02: Allows you to test CRT/LCD/TFT screens for dead pixels and diffective screens (Windows Freeware).
 • PC-Check 6.21: Easy to use hardware tests (Dos Commercial).
 • S&M Stress Test 1.9.1: CPU/HDD/Memory benchmarking and information tool, including temperatures/fan speeds/voltages (Windows Freeware).
 • System Speed Test 4.78: It tests CPU, harddrive, ect. (Dos Freeware).
 • Test Hard Disk Drive 1.0: A tool to test Hard Disk Drive (Dos Freeware).

Tweakers

 • Dial a Fix 0.60.0.24: Fix errors and problems with COM/ActiveX object errors and missing registry entries, Automatic Updates, SSL, HTTPS, and Cryptography service (signing/verification) issues, Reinstall internet explorer etc. comes with the policy scanner (Windows Freeware).
 • Disable Autorun: A small tweak which disables processing of autorun.inf to protect your PC from usb autorun viruses (Windows Freeware).
 • Disable Compress Old Files: This registry tweak is useful when Disk Cleanup Tool Stops Responding While Compressing Old Files (Windows Freeware).
 • EzPcFix 1.0.0.16: Helpful tool when trying to remove viruses, spyware, and malware (Windows Freeware).
 • InstalledCodec 1.15: Disable/Enable Installed Codec drivers and DirectShow filters (Windows Freeware).
 • KeyTweak 2.3.0: A program to Remap Keyboard Layout, you can even customize a broken key to an unused key (Windows Freeware).
 • Protect a Drive from Autorun Virus: Protect your pen drive from being infected when you plug it in an infected PC. (Windows Freeware).
 • RemoveWGA 1.2: Windows Genuine Advantage Notifications Removal tool (Windows Freeware).
 • RRT: Remove Restrictions Tool 3.0: To Re-enable Ctrl+Alt+Del, Folder Options and Registry tools etc. (Windows Freeware).
 • Shell Extensions Manager (ShellExView) 1.47: An excellent tool to View and Manage all installed Context-menu/Shell extensions (Windows Freeware).
 • ShellMenuNew 1.01: View/Change the list of all menu items in the ‘New’ submenu of Windows Explorer (Windows Freeware).
 • Show Hidden Devices: Device Manager hides nonpresent devices that are not physically present in the system, but still have configuration information in the Registry. (Windows Freeware).
 • TweakUI 2.10: This PowerToy gives you access to system settings that are not exposed in Windows Xp (Windows Freeware).
 • Ultimate Windows Tweaker 2.1: A TweakUI Utility for tweaking and optimizing Windows Vista (Windows Freeware).
 • Write Protect USB Devices: Tweak your PC to make USB Pen Drive, Memory Card or Thumb Drive as Read Only (Windows Freeware).
 • Xp-AntiSpy 3.97.9: it tweaks some Windows XP functions, and disables some unneeded Windows services quickly (Windows Freeware).

Tải về

 

Có thể bạn quan tâm

ZOTAC WinUSB Maker – Tạo USB cài Windows đơn giản

Sau khi tải về (link cuối bài viết), bạn có thể khởi động và sử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Chuột phải không có tác dụng!